Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci PWSZ w Krośnie
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej

MATLAB i Simulink tworzą zintegrowane środowisko programistyczne do obliczeń i analiz matematycznych oraz modelowania i symulacji modeli dynamicznych. Z opracowanych i przetestowanych algorytmów można wygenerować kod produkcyjny (C++, HDL) i wdrożyć go na układach wbudowanych.
button-pobierz-matlaba-a1 (7 kB)

Co daje licencja ogólnouczelniana?

miniaturka-licencja-tah (63 kB)
Licencję można wykorzystać w dydaktyce
oraz przy realizacji projektów i badań.
  • Umożliwia wszystkim użytkownikom korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi.
  • Zastępuje używane dotąd licencje sieciowe, indywidualne lub Classroom Kit.
  • Gwarantuje dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.
  • Umożliwia zainstalowanie oprogramowania zarówno na komputerach uczelnianych, jak i domowych oraz pracę bez dostępu do Internetu.
  • Upoważnia do korzystania z kursów i samouczków oraz materiałów informacyjnych dostępnych w MATLAB Central.

Inspirujące wydarzenia i materiały dla użytkowników MATLABa

Webinarium On-line

12.12.2018, godz. 15.00

Konkurs

Zgłoszenia do 07.12.2018

Bezpłatny kurs z certyfikatem

22.10.2018

Alternatywne sposoby dostępu do MATLABa Simulink Student Challenge 2018 Simulink Onramp
Webinarium poświęcone będzie przedstawieniu alternatywnych dróg dostępu do środowiska MATLAB przy użyciu narzędzi MATLAB Online, MATLAB Drive i MATLAB Mobile. Za pomocą praktycznych przykładów autorka pokaże w jaki sposób użytkownik może zintegrować pracę za pomocą omawianych narzędzi, a także zaprezentuje wykorzystanie czujników wbudowanych w urządzenie mobilne do rejestracji sygnałów w aplikacji MATLAB Mobile. Firma MathWorks ogłosiła konkurs dla studentów, w którym do wygrania jest 1000 USD. Aby wziąć udział w konkursie należy utworzyć oryginalny film na YouTube zawierający krótkie przedstawienie wykorzystania Simulinka do rozwiązania problemu lub opracowania aplikacji. Bezpłatny, praktyczny 3-godzinny kurs obejmujący podstawy Simulinka, który pomoże Ci szybko rozpocząć pracę w programie. Po jego ukończeniu będziesz mógł tworzyć, modyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące modeli symulujących systemy dynamiczne, jak również problemy podstawowej analizy sygnałów.