Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci PWSZ w Krośnie
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej
Strona główna

Kontakt z Administratorem

Wojciech Borisenek