Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

logo001 (6 kB)
Wszyscy pracownicy i studenci PWSZ w Krośnie
mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej
Strona główna

Instalacja i aktywacja oprogramowania

I. Pobieranie pliku instalacyjnego
 1. Założenie konta na stronie producenta mathworks.com/account przy użyciu adresu e-mail z domeną uczelni, wg schematu:
  • dla studentów: nr_indeksu@student.pwsz.krosno.pl
  • dla pracowników: obowiązują pracownicze adresy e-mail np.: imię.nazwisko@pwsz.krosno.pl
 2. Aby aktywować konto pocztowe:
  Wejdź na stronę https://poczta.student.pwsz.krosno.pl - W pole adres e-mail wprowadź numer indeksu - W pole hasło wprowadź hasło, którym się logujesz do portalu Usosweb (indeks elektroniczny). Jeżeli klient poczty zaloguje się poprawnie, poczta działa poprawnie. Twój adres to nr_indeksu@student.pwsz.krosno.pl. Jeżeli wyskakuje komunikat "Błąd autoryzacji" ustaw nowe hasło poprzez portal https://password.pwsz.krosno.pl. Po 35 minutach sprawdź, czy poczta jest aktywna. Jeżeli klient poczty zalogował się poprawnie, poczta działa.

 3. Przejście do License Center: mathworks.com/licensecenter
 4. Kliknięcie przycisku Link a Licence (w prawym górnym rogu)
 5. Wprowadzenie klucza aktywacyjnego:
  10988-56716-36142-01779-60394
  Klucz licencji jest jawny i może być opublikowany na portalach społecznościowych i oficjalnych stronach Uczelni/Wydziałów.
 6. Przejście do: mathworks.com/downloads
 7. Wybierz najnowszą wersję (domyślną), lub kliknij Click here to download any MathWorks release
 8. Wybór systemu operacyjnego i pobranie pliku instalacyjnego.
II. Instalacja i aktywacja
 1. Zlokalizowanie pliku instalacyjnego o nazwie:

  • Windows: matlab__≺release≻__win64.exe
  • Mac OS X: matlab__≺release≻__maci64.exe
  • Linux: matlab_≺release≻_glnxa64.exe
  Uwaga: ≺release≻ oznacza nr wersji.
 2. Uruchomienie pliku:
  • Windows: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, automatyczne rozpakowanie się archiwum, uruchomienie pliku instalacyjnego.
  • Mac OS X: podwójne kliknięcie wcześniej pobranego pliku, utworzenie folderu o nazwie: matlab__≺release≻__maci64, przy czym ≺release≻ oznacza nr wersji. W folderze - podwójne kliknięcie InstallForMacOSX w celu rozpoczęcia instalacji.
  • Linux: rozpakowanie pobranego archiwum i uruchomienie skryptu Install
 3. Wybór opcji Log in with a MathWorks Account w pliku instalacyjnym i dalsze postępowanie według wskazówek.
 4. Wybór licencji.
 5. Wybór modułów i ich instalacja.
 6. Po pobraniu i zainstalowaniu wybranych produktów zaznaczenie opcji Activate MATLAB i kliknięcie przycisku Next.
 7. Weryfikacja poprawności danych użytkownika i kontynuacja procesu aż do zakończenia aktywacji.

Instalacja i aktywacja oprogramowania

Odnowienie licencji

Pomoc techniczna